Szkolenia dla mieszkańców z terenu gminy Wieprz

W dniu 16.09.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Wadowicach Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek podpisała porozumienie o zawiązaniu współpracy na rzecz nowych możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektów Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa oraz Nowy Start w Małopolsce.

Zawarte porozumienie umożliwia osobom pracującym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub rolnikom pozyskanie 87% dofinansowania do wybranego przez siebie szkolenia lub kursu.

W ramach projektu Kierunek Kariera dostępnych będzie 180 bonów o wartości 2.700,00 zł z 87% dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych).

W ramach drugiego projektu Kierunek Kariera Zawodowa można otrzymać 337 bonów o wartości 5.055,00 zł z 85% dofinansowaniem. Bony mogą zostać przeznaczone na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe; język obcy zawodowy; prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.

Aby skorzystać z oferty projektu należy umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”. Z doradcą można spotkać się w:

· Krakowie – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, tel. 12 4240738, kariera@wup-krakow.pl.

· Tarnowie – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, tel. 14 6269940;

· Nowym Sączu – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Węgierska 146, 33-100 Nowy Sącz, tel. 18 4429490

lub podczas lokalnego dyżuru mobilnego jaki zorganizowany zostanie na terenie gminy Wieprz. Harmonogram dyżuru mobilnego podany zostanie po jego uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy.