Stypendia Wójta Gminy Wieprz za wybitne osiągnięcia

Wójt Małgorzata Chrapek przyznała w tym roku 16 stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne.

Stypendium Wójta Gminy Wieprz jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne. Od 2014 roku wpływają do Urzędu wnioski o przyznanie tego stypendium. Wszystkie dotyczą uczniów mogących pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, wielokrotnie sukcesami ogólnopolskimi, poprzez uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.

Stypendium Wójta Gminy Wieprz może być przyznane na podstawie Uchwały Rady Gminy Wieprz uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności laureatowi i finaliście konkursu przedmiotowego, konkursu tematycznego, uczniowi uzyskującemu osiągnięcia artystyczne o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

Kwota stypendium waha się od 400 zł do 1.500 zł jednorazowej nagrody dla każdego ze stypendystów w zależności od osiągnięć. Na wypłatę stypendiów w 2021 r. przeznaczono łączną kwotę 6.800,00 zł znajdującą się w budżecie Urzędu Gminy Wieprz. W sumie stypendia Wójta Gminy Wieprz otrzymało 16 uczniów z całej Gminy, w tym z:

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wieprzu: 6 stypendystów,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nidku: 5 stypendystów,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybradzu: 5 stypendystów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.