Stypendia sportowe dla najlepszych sportowców w gminie

Tak jak w ubiegłych latach, już po raz kolejny Gmina Wieprz ufundowała okresowe stypendia sportowe dla osób (zawodników) osiągających wysokie wyniki sportowe. Jest to wyróżnienie dla najzdolniejszych sportowców.

Stypendium przeznaczone jest dla zawodników sportowych, stale zamieszkujących na terenie gminy Wieprz, do 25 roku życia, którzy w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwiemiędzynarodowym lub krajowym. Aby otrzymać takie stypendium zawodnicy musieli spełniać warunki określone w uchwale o stypendiach sportowych.

Stypendium od Wójta w wysokości 300 zł miesięcznie otrzymała Danuta Słanek - uczennica IV klasy szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wieprzu, która w 2016 roku zdobyła I miejsce w cyklu zawodów o Puchar Młodzików i Dzieci 2016 we wspinaczce sportowej organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu, jak również brała udział w zawodach wspinaczkowych Rock Junior dla dzieci poniżej 14 lat we włoskim Arco, gdzie zajęła wysokie 14 miejsce.

Stypendystą został również Bartosz Giza, który otrzymał stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie–student,w 2016 roku zdobył 3 miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Śląskiego seniorów w tenisie stołowym oraz zajął miejsca w przedziale 5-8 w XXI Indywidualnych Mistrzostwach Śląska Młodzieżówek i Młodzieżowców w Bytomiu.

Pani Wójt Małgorzata Chrapek wręczając stypendystom okolicznościowe dyplomy złożyła im wyrazy szczerego uznania i życzyła dalszych sukcesów sportowych.Pani Wójt zaznaczyła również, że ich sukcesy są najlepszym przykładem dla ich rówieśnikóww jaki sposób spędzać wolny czas oraz podziękowała za godne reprezentowanie gminy Wieprz na arenie sportowej.