Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR
20 marca 2020

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, wprowadziliśmy

FIO Małopolska Lokalnie
20 marca 2020

Z uwagi na za zaistniałą sytuację epidemiologiczną zostaje przedłużony nabór w konkursie grantowym FIO Małopolska Lokalnie. Młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać wnioski przez generator dostępny na stronie

Informacja Gminnego Zakładu Wodociągów oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej
19 marca 2020

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu oraz Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu zwraca się z prośbą do Mieszkańców (odbiorców usług w/w Zakładów) o udostępnienie adresów skrzynek poczty elektronicznej (email) w celu możliwości uzyskania

OGŁOSZENIE - NABÓR NA STANOWISKA
18 marca 2020

NABÓR NA RÓŻNE STANOWISKA W PROJEKCIE „Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie Gminy Wieprz ” W związku z realizacją projektu „„Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz ””

INFORMACJA
18 marca 2020

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i pracowników informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów od dnia 20.03.2020r. do odwołania będzie nieczynny.

Kasa Urzędu Gminy oraz Gminnego Zakładu Wodociągowego
16 marca 2020

W trosce o zdrowie mieszkańców oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) Wójt Gminy Wieprz wprowadza kolejne środki ostrożności. Od poniedziałku 16 marca, aż do odwołania wpłaty w kasie Urzędu Gminy Wieprz oraz w kasie Gminnego

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
16 marca 2020

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego od poniedziałku wejdą w życie nowe zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chociaż Ośrodek będzie pracował w normalnym i przewidzianym prawem wymiarze godzin, to kontakt bezpośredni

Obsługa interesantów Urzędu Gminy
13 marca 2020

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i pracowników informujemy, że w Urzędzie Gminy w Wieprzu od dnia 16.03.2020r. do 25.03.2020r. w dni robocze otwarty będzie dla mieszkańców

Informacja Gminnego Zakładu Wodociągów i Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej
13 marca 2020

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu oraz Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu informuje, że czasowo wprowadza się wystawianie faktur za realizowane usługi na podstawie prognozowanego zużycia wody i odprowadzonych ścieków. Wstrzymuje się odczyty

Zawieszenie kwalifikacji wojskowej
13 marca 2020

W związku z epidemią koronawirusa COVID -19 od dnia 16.03.2020 (od poniedziałku) Kwalifikacja Wojskowa na terenie powiatu wadowickiego zostaje zawieszona do odwołania

Polecenie wojewody małopolskiego Piotra Ćwika
12 marca 2020

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu

Komunikat wojewody małopolskiego Piotra Ćwika
11 marca 2020

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

Komunikat wojewody małopolskiego Piotra Ćwika
11 marca 2020

Szanowni Państwo, Organizatorzy i Uczestnicy imprez masowych,mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że na podstawie art. 34

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej
11 marca 2020

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
10 marca 2020

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Rekrutacja do pracy w biurze Lokalnej Grupy Działania
06 marca 2020

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z siedzibą w Rajsku, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. administracji, współpracy i animacji lokalnej.Dowiedz się więcej

Szkolenie z zakresu zasad przyznawania płatności obszarowych na 2020 r.
06 marca 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Wadowicach serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu zasad przyznawania płatności obszarowych na 2020 rok oraz innych programów pomocowych które odbędzie się 11.03.2020.r /środa/ o godzinie

Spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze”
04 marca 2020

Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że kolejne spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” prowadzone przez Panią Katarzynę Bryzek – Głównego Specjalistę – Doradcę Energetycznego

DZIEŃ ZDROWIA w Wieprzu - bezpłatne badania i edukacja dla kobiet
04 marca 2020

Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka" Krzeszowice projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku

5 edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
04 marca 2020

W tym roku mieszkańcy Małopolski będę mogli zgłaszać propozycje zadań do BO WM przez cały kwiecień. Żeby jeszcze lepiej ich do tego przygotować, a także zainspirować i wyjaśnić ewentualne wątpliwości w mechanizmie budżetu obywatelskiego, zaplanowany

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w marcu
02 marca 2020

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Wieprz w miesiącu marcu 2020 roku. Pobierz załącznik.

Zakończenie kursu nauki jazdy na nartach
02 marca 2020

W dniu 29.02.2020 r. na stoku Czarny Groń w Rzykach zakończono tegoroczny kurs nauki jazdy na nartach, w którym wzięło udział 132 uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Wieprz. Na zakończenie projektu obejmującego 20 godzin nauki jazdy na

Zakończenie robót na ul. Szpitalnej w Gierałtowicach
28 lutego 2020

W piątek 28.02.2020 blisko dwa miesiące przed terminem, zakończono realizację zadania polegającego na remoncie ul. Szpitalnej w Gierałtowicach. W ramach prac wykonano nową nawierzchnie na odcinku 819mb. Wyremontowano kanalizację deszczową wraz ze

Koncert Charytatywny w Wadowicach
28 lutego 2020

30 marca 2020r. o godzinie 18:00 w Wadowickim Centrum Kultury odbędzie się niezwykły koncert najpiękniejszych arii i duetów operetkowych przeplatanych najbardziej znanymi polskimi przebojami muzyki lat 20-tych i 30-tych.

Copyright © 2021 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski