Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieogr
03 sierpnia 2015

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych

Przerwa w dostawie prądu
23 lipca 2015

Firma TAURON Dystrybucja informuje, że w dniu 29.07.2015 r. /tj. w środę/ w godzinach 8:00 – 14:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej u odbiorców zamieszkałych w obwodzie – Urząd Gminy.  

Demontaż azbestu
22 lipca 2015

Urząd Gminy w Wieprzu informuje, że na bieżąco przyjmowane są deklaracje dotyczące nieodpłatnego demontażu i usunięcia eternitu z terenu posesji. Zbiórka eternitu prowadzona będzie do końca września 2016 r.  

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
22 lipca 2015

Urząd  Gminy  Wieprz  informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 1 sierpnia  2015 do 31 sierpnia   2015 r.

Zawiadomienie VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz
21 lipca 2015

Informuje się, że w dniu 24 lipca 2015 roku (piątek) o godz. 10.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.

Informacja ws. doręczeń przesyłek
21 lipca 2015

W związku z wprowadzeniem nazw ulic na terenie sołectw Gierałtowice, Przybradz oraz Wieprz operatorzy firm kurierskich zwracają się z prośbą o tymczasowe wskazywanie przy zamówieniach nowego jak i starego adresu zamieszkania.

Przedsiębiorczość na obszarze LGD - ankieta
17 lipca 2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020, która będzie wdrażana na terenie następujących Gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim oraz Wieprz.

Dofinansowanie dla Gminy Wieprz
16 lipca 2015

W dniu 13 lipca 2015r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa wręczył umowy dotacji w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2015” gminom z terenu powiatu chrzanowskiego, wadowickiego i

Uwaga zmiana adresów!
15 lipca 2015

Informujemy, że z dniem 16.07.2015r. na terenie sołectw Gierałtowice, Przybradz oraz Wieprz wprowadzone zostają nazwy ulic wraz z nowymi numerami. W związku z tym zmianiają się dane adresowe instytucji publicznych. Mieszkańcy gminy począwszy od 16 lipca br.

Wyróżnienie dla Gminy Wieprz w rankingu samorządów 2015
15 lipca 2015

Po raz kolejny redakcja "Rzeczpospolitej" przygotowała ranking Najlepszych Samorządów. Jest to ogólnopolskie zestawienie gmin, które uzyskują najlepsze wyniki. W rankingu samorządy ocenione zostały w trzech kategoriach: miast na prawach

Prezentacja ze szkolenia – RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
15 lipca 2015

W dniu 9.07.br w sali konferencyjnej Centrum Biblioteczno – Informatycznego w Wieprzu odbyło się spotkanie informacyjne wprowadzające do tematyki funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2022.

Informacje na temat podatku od przyznanej dotacji do wymiany kotłów!!
13 lipca 2015

Urząd Gminy Wieprz informuje, że do tutejszego urzędu wpłynęła interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dotacją celową przyznaną na

Ostrzeżenie o silnych burzach
08 lipca 2015

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, że w dniu 08.07.2015 r. od godz. 6.30 do 08.07.2015 r.do godz. 22.00 przewiduje się  wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm, a wiatr

Termomodernizacja budynku OSP w Wieprzu
01 lipca 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie poinformował, że uchwałą Zarządu z dnia 19.06.2015 r. przyznana została Gminie Wieprz dotacja w wysokości 79.355 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.

VI Sesja Rady Gminy Wieprz – 18 czerwca 2015roku
29 czerwca 2015

W dniu 18 czerwca 2015 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbyła się VI Sesja Rady Gminy. Pierwszym tematem obrad było omówienie sprawozdań z działalności placówek oświatowych z terenu Gminy Wieprz za rok szkolny 2014/2015.

Spotkanie informacyjne dot. funduszy z Unii Europejskiej w latach 2014-2020
22 czerwca 2015

Spotkanie informacyjne dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 odbędzie się w dniu 09.07.2015 r. w godz. od 10:00 do 13:00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu (budynek dawnej Agronomówki).

Wizyta delegacji Węgierskiej
22 czerwca 2015

W dniach od 19-22 czerwca br. na terenie gminy Wieprz gościła delegacja z Węgier, a dokładnie z miejscowości Szenna. Wizytacja była drugą okazją do spotkania przedstawicieli obu gmin. W listopadzie zeszłego roku podczas Święta Kaszanki, które rok

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na warsztaty
19 czerwca 2015

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na warsztaty pt.: "O przestrzeni publicznej dla mieszkańców, czyli o planach zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nidek"

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie
18 czerwca 2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
17 czerwca 2015

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego(t.j.Dz.U.z 2013 r poz.667) w związku z art.74 ust.3  z dnia października  2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego

Zawiadomienie VI Sesja Rady Gminy Wieprz
15 czerwca 2015

Informuje się, że w dniu 18 czerwca 2015 roku (czwartek)  o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Wieprz z następującym projektem porządku obrad:

Dofinansowanie do wymiany kotłów!!
12 czerwca 2015

Urząd Gminy Wieprz informuje,że w dalszym ciągu można składać wnioski o wymianę starych niskosprawnych kotłów. W obecnej chwili istnieje jeszcze możliwość dofinansowania do wymiany kotłów w roku 2015.

Świeto Gminy Wieprz 2015
11 czerwca 2015

Wójt Gminy Wieprz, Stowarzyszenie "Nadzieja", Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu zapraszają na Święto Gminy Wieprz.

DYŻURY PRZEDSZKOLI W GMINIE WIEPRZ
10 czerwca 2015

Harmonogram dyżurów przedszkoli publicznych w okresie wakacyjnym od 29 czerwca 2015r. do 31 sierpnia 2015r.

Copyright © 2022 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski