Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI WIEPRZ!!!
03 czerwca 2014

(Pozostała część Wieprza- dolna część Wieprza od drogi powiatowej na Wadowice do granicy z Gierałtowicami i  Przysiółki: Łęg, Twierdza, Rędziny, Kuckoń) W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 19 czerwca tj. III czwartek

Nabór do Projektu pt. „Akademia przedszkolaka w środowisku wiejskim”
03 czerwca 2014

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wieprzu oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gierałtowicach ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora przedszkolnego oddziału integracyjnego w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Wieprzu oraz oddziału w ZSP w

Święto Gminy Wieprz 2014
30 maja 2014

Wójt Gminy Wieprz, Stowarzyszenie Nadzieja, Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Święto Gminy Wieprz, które odbędzie się 15.06.2014r. (niedziela) na boisku sportowym LKS Orzeł w Wieprzu. Zobacz plakat.

Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie
26 maja 2014

Wójt Gminy Wieprz zatwierdza podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej we Frydrychowicach oznaczonej w  ewidencji gruntów jako: działka  nr 3326/28  o powierzchni 0,4870 ha oraz działka nr 2661/5 o powierzchni

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Wieprz
26 maja 2014

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Wieprz uprawnionych do głosowania było 9.334 mieszkańców. Największa liczba wyborców oddała swój głos do godz. 12:00 - 10,1%. Łącznie frekwencja w dniu wyborów

Ocalić tradycje kulinarne od zapomnienia
23 maja 2014

Gmina Wieprz posiada bogate tradycje kulinarne kultywowane przez gospodynie oraz lokalne stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich. Przygotowywane wg tradycyjnych przepisów potrawy z wieprzowiny oraz z ryb różnią się od podobnych przepisów

Strategia Rozwoju Gminy Wieprz na lata 2015 – 2022
23 maja 2014

Po prawie 7 latach od uchwalenia obecnej strategii rozwoju gminy, władze Gminy Wieprz rozpoczynają prace nad nowym dokumentem, określającym kierunki rozwoju do 2022 roku. Strategia Rozwoju Gminy Wieprz na lata 2015 – 2022 jest to ważny dokument określający

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
22 maja 2014

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zmian.) WÓJT GMINY WIEPRZ  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 czerwca 2014 r. (tj.

Odwołanie stanu pogotowia przeciwpowodziowego
16 maja 2014

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY WIEPRZ z dnia 16.05.2014r. godz. 14.40 w sprawie: odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Wieprz.

Stan pogotowia przeciwpowodziowego
16 maja 2014

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY WIEPRZ z dnia 16.05.2014r. godz. 9.00 w sprawie: ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Wieprz.

Zmiana Studium i Prognoza Oddziaływania na Środowisko
14 maja 2014

Wójt Gminy Wieprz informuje o wyłożeniu do wglądu publicznego Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieprz wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko do Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków

NABÓR DO SEKCJI INSTRUMENTALNEJ
12 maja 2014

W ramach projektu „Promocja obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez utworzenie nowej orkiestry bazującej na zakupionych strojach regionalnych i instrumentach muzycznych”. Zobacz plakat

Zawiadomienie XXXIV Sesja Rady Gminy Wieprz
12 maja 2014

Informuje się, że w dniu 19 maja 2014 roku (poniedziałek)  o godz. 14.00 w  Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Wieprz.

OBWIESZCZENIE
12 maja 2014

Na podstawie  art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. z 2013 r

Zawiadomienie - podatek
12 maja 2014

Zawiadamia się mieszkańców wsi Nidek, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz oraz Frydrychowice że podatek rolny i od nieruchomości przyjmowany będzie w dniu 15 maja (czwartek) 2014r.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w Przybradzu
08 maja 2014

Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 czerwca 2014 r. (tj. środa) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wieprz w Wieprzu nr 217, II p., pokój nr 21 odbędą się następujące przetargi:

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wieprz
06 maja 2014

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW
05 maja 2014

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Wieprz ogłasza

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
02 maja 2014

Zarządzenie nr 26/2014 WÓJTA GMINY WIEPRZ z dnia 2 maja 2014 r.  w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Wieprz w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Targi pracy
30 kwietnia 2014

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych na TARGI PRACY, które odbędą się w dniu 16 maja 2014 r. (piątek) w godz. od 10:00 do 14:00 w Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Andrychowie,ul.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wieprz z dnia 25 kwietnia 2014r.
25 kwietnia 2014

dot. informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibie obwodowej komisji wyborczej właściwej dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych

Otwarcie dodatkowych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wieprz
24 kwietnia 2014

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zamieszczony został wykaz projektów z zakresu edukacji przedszkolnej, które w ostatnim rozdaniu funduszy europejskich otrzymają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Życzenia Wielkanocne
18 kwietnia 2014

Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary, Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia. Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, rodzinnego ciepła, radosnych

Zawiadomienie XXXIII Sesja Rady Gminy Wieprz
16 kwietnia 2014

Informuje się, że w dniu 23 kwietnia 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w  Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Wieprz

Copyright © 2020 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski