Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

Ostrzeżenie o silnych burzach
08 lipca 2015

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, że w dniu 08.07.2015 r. od godz. 6.30 do 08.07.2015 r.do godz. 22.00 przewiduje się  wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm, a wiatr

Termomodernizacja budynku OSP w Wieprzu
01 lipca 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie poinformował, że uchwałą Zarządu z dnia 19.06.2015 r. przyznana została Gminie Wieprz dotacja w wysokości 79.355 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.

VI Sesja Rady Gminy Wieprz – 18 czerwca 2015roku
29 czerwca 2015

W dniu 18 czerwca 2015 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbyła się VI Sesja Rady Gminy. Pierwszym tematem obrad było omówienie sprawozdań z działalności placówek oświatowych z terenu Gminy Wieprz za rok szkolny 2014/2015.

Spotkanie informacyjne dot. funduszy z Unii Europejskiej w latach 2014-2020
22 czerwca 2015

Spotkanie informacyjne dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 odbędzie się w dniu 09.07.2015 r. w godz. od 10:00 do 13:00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu (budynek dawnej Agronomówki).

Wizyta delegacji Węgierskiej
22 czerwca 2015

W dniach od 19-22 czerwca br. na terenie gminy Wieprz gościła delegacja z Węgier, a dokładnie z miejscowości Szenna. Wizytacja była drugą okazją do spotkania przedstawicieli obu gmin. W listopadzie zeszłego roku podczas Święta Kaszanki, które rok

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na warsztaty
19 czerwca 2015

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na warsztaty pt.: "O przestrzeni publicznej dla mieszkańców, czyli o planach zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nidek"

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie
18 czerwca 2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
17 czerwca 2015

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego(t.j.Dz.U.z 2013 r poz.667) w związku z art.74 ust.3  z dnia października  2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego

Zawiadomienie VI Sesja Rady Gminy Wieprz
15 czerwca 2015

Informuje się, że w dniu 18 czerwca 2015 roku (czwartek)  o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Wieprz z następującym projektem porządku obrad:

Dofinansowanie do wymiany kotłów!!
12 czerwca 2015

Urząd Gminy Wieprz informuje,że w dalszym ciągu można składać wnioski o wymianę starych niskosprawnych kotłów. W obecnej chwili istnieje jeszcze możliwość dofinansowania do wymiany kotłów w roku 2015.

Świeto Gminy Wieprz 2015
11 czerwca 2015

Wójt Gminy Wieprz, Stowarzyszenie "Nadzieja", Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu zapraszają na Święto Gminy Wieprz.

DYŻURY PRZEDSZKOLI W GMINIE WIEPRZ
10 czerwca 2015

Harmonogram dyżurów przedszkoli publicznych w okresie wakacyjnym od 29 czerwca 2015r. do 31 sierpnia 2015r.

Likwidacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Wieprz ze smakiem
03 czerwca 2015

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr I/1/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Wieprz ze smakiem z siedzibą w Wieprzu, dnia 28.04.2015 r. została wszczęta procedura likwidacji

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020
03 czerwca 2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” rozpoczyna prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
29 maja 2015

W dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja 2012-2015 ławników sądowych. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. W związku z tym

Wyniki wyborów w Gminie Wieprz
25 maja 2015

Przedstawiamy zestawienie wyników wyborów prezydenckich w głosowaniu ponownym w Gminie Wieprz   Pobierz zestawienie wyników

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI WIEPRZ!!!
22 maja 2015

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 4 czerwca tj. I czwartek miesiąca, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów niesegregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień,

Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz
22 maja 2015

Gmina Wieprz, kontynuuje realizuje projektu „Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieprz na lata 2015-2022
20 maja 2015

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieprz na lata 2015-2022 zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu. Uwagi bądź pytania do Strategii składać można w terminie do

Wyniki zapytania cenowego
15 maja 2015

Wyniki zapytania cenowego na modernizacje sprzętu komputerowego w ramach projektu - "Cybernetyczna wieś - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Zawiadomienie podatek
13 maja 2015

Zawiadamia się mieszkańców wsi Nidek, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz oraz Frydrychowice że podatek rolny i od nieruchomości przyjmowany będzie w dniu 15 maja (piątek) 2015r.

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – warsztatowe
13 maja 2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania"Dolina Soły" oraz Wójt Gminy Wieprz zapraszają na spotkanie informacyjno – warsztatowe przedstawiające działalność LGD "Dolina Soły".   Zobacz plakat Zobacz pismo

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego
13 maja 2015

Wójt Gminy Wieprz ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu ofert na realizację

Godziny pracy Urzędu Gminy w Wieprzu
13 maja 2015

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy w dniu 26.05.2015 r. /tj. wtorek/ Urząd Gminy w Wieprzu czynny będzie w godz. 6:00 – 14:00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Copyright © 2020 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski