Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego- wydłużenie terminu
06 marca 2019

Urząd Gminy w Wieprzu informuje iż termin złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej uległ wydłużeniu.

Szkolenia informacyjno-aktywizacyjne
06 marca 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" zaprasza na szkolenia tematyczne informacyjno-aktywizacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020.

Szkolenie dotyczące płatności obszarowych
01 marca 2019

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Wadowicach zaprasza na szkolenie dotyczące płatności obszarowych na rok 2019. Szkolenie odbędzie się w dniu 06.03.2019 w GOK w Wieprz o godz. 10.00

Stypendia sportowe w gminie Wieprz
28 lutego 2019

W dniu 27 lutego 2019r. w Urzędzie Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek - Wójt Gminy Wieprz wręczyła uczniom oraz ich rodzicom umowy w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie

Przerwa techniczna w działaniu rejestrów dowodów osobistych
27 lutego 2019

W związku z wdrożeniem od 04.03.2019r. dowodów osobistych z warstwą elektroniczną i aktualnie trwającymi pracami serwisowymi, od środy 27 lutego 2019 r. do 4 marca zostanie czasowo wyłączona możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty.

Oferta zajęć pozalekcyjnych w gminie Wieprz w 2019 r.
21 lutego 2019

W dniu 16.02.2019 r. na stoku Czarny Groń w Rzykach dokonano zakończenia i podsumowania tegorocznego projektu nauki jazdy na nartach. Projekt „Jeżdżę z głową” realizowany jest na terenie gminy Wieprz począwszy od 2012 r. Corocznie w ramach zajęć

Podsumowanie zebrań sprawozdawczo-wyborczych na terenie gminy Wieprz
20 lutego 2019

Począwszy od 27 stycznia do 17 lutego 2019r. na ternie Gminy Wieprz odbywały się zebrania wiejskie. Spośród 6 sołectw w 4 odbyły się wybory sołtysów wsi oraz rad sołeckich. Wyniki wyborów w poszczególnych miejscowościach przedstawiają się następująco:

e-dowód
20 lutego 2019

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Stypendia
15 lutego 2019

Uczniowie i studenci mogą starać się o stypendia w wysokości kilkuset złotych miesięcznie.

OZE – Szansa na Innowacyjne Rolnictwo
15 lutego 2019

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE – Szansa na Innowacyjne Rolnictwo "

Konkurs fotograficzny
06 lutego 2019

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie fotograficznym pn.: “SZLAKIEM DZIEDZICTWA LOKALNEGO DOLINY SOŁY” organizowanym w ramach operacji własnej „Dobre bo nasze – tworzenie i promocja szlaku lokalnych produktów Dolina Soły”! Dowiedz się więcej

Konkurs rękodzielniczy
06 lutego 2019

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły do udziału w konkursie rękodzielniczym organizowanym w ramach operacji własnej „Dobre bo nasze – tworzenie i promocja szlaku lokalnych produktów Dolina Soły”. Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia
29 stycznia 2019

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do

Kwalifikacja Wojskowa
28 stycznia 2019

W okresie od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.

Zawiadomienie III Sesja Rady Gminy Wieprz
28 stycznia 2019

Informuje się, że w dniu 31 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się III Sesja Rady Gminy Wieprz.

Spotkanie dla grup nieformalnych i aktywistów społecznych
23 stycznia 2019

Spotkanie odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23 dnia 24.01.2019 w godz. 17-19.

Dobre, bo nasze – tworzenie i promocja szlaku lokalnych produktów Doliny Soły
23 stycznia 2019

Spotkanie informacyjne w ramach projektu „Dobre, bo nasze – tworzenie i promocja szlaku lokalnych produktów Doliny Soły” 30 stycznia 2019 – godz. 10.00 – sala sesyjna Urzędu Gminy Brzeszcze

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
17 stycznia 2019

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16 stycznia 2019

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wieprz od 1 stycznia 2019r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zmianie w stosunku do lat poprzednich.

Zwrot podatku akcyzowego
04 stycznia 2019

Urząd Gminy w Wieprzu informuje iż od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Harmonogram Walnych Zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych
03 stycznia 2019

Poniżej przedstawiamy harmonogram Walnych Zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Wieprz w roku 2019.

ZMIANY W USTAWIE O KARCIE DUŻEJ RODZINY
02 stycznia 2019

W dniu 1 stycznia 2019r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie KDR będą mogli ubiegać się również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej

Stawki roczne podatków lokalnych
02 stycznia 2019

Zobacz stawki roczne podatków lokalnych na terenie gminy wierpz w roku 2019

ZMIANA TERMNINU WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
28 grudnia 2018

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 1 stycznia 2019r. (tj. I wtorek miesiąca), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów niesegregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 4 stycznia 2019r.

Copyright © 2022 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski