Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
16 marca 2020

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego od poniedziałku wejdą w życie nowe zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chociaż Ośrodek będzie pracował w normalnym i przewidzianym prawem wymiarze godzin, to kontakt bezpośredni

Obsługa interesantów Urzędu Gminy
13 marca 2020

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i pracowników informujemy, że w Urzędzie Gminy w Wieprzu od dnia 16.03.2020r. do 25.03.2020r. w dni robocze otwarty będzie dla mieszkańców

Informacja Gminnego Zakładu Wodociągów i Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej
13 marca 2020

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu oraz Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu informuje, że czasowo wprowadza się wystawianie faktur za realizowane usługi na podstawie prognozowanego zużycia wody i odprowadzonych ścieków. Wstrzymuje się odczyty

Zawieszenie kwalifikacji wojskowej
13 marca 2020

W związku z epidemią koronawirusa COVID -19 od dnia 16.03.2020 (od poniedziałku) Kwalifikacja Wojskowa na terenie powiatu wadowickiego zostaje zawieszona do odwołania

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieprz za 2019 rok
13 marca 2020

Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) do zadań gminy należy dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji

Polecenie wojewody małopolskiego Piotra Ćwika
12 marca 2020

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu

Komunikat wojewody małopolskiego Piotra Ćwika
11 marca 2020

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

Komunikat wojewody małopolskiego Piotra Ćwika
11 marca 2020

Szanowni Państwo, Organizatorzy i Uczestnicy imprez masowych,mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że na podstawie art. 34

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej
11 marca 2020

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
10 marca 2020

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Rekrutacja do pracy w biurze Lokalnej Grupy Działania
06 marca 2020

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z siedzibą w Rajsku, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. administracji, współpracy i animacji lokalnej.Dowiedz się więcej

Szkolenie z zakresu zasad przyznawania płatności obszarowych na 2020 r.
06 marca 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Wadowicach serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu zasad przyznawania płatności obszarowych na 2020 rok oraz innych programów pomocowych które odbędzie się 11.03.2020.r /środa/ o godzinie

Spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze”
04 marca 2020

Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że kolejne spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” prowadzone przez Panią Katarzynę Bryzek – Głównego Specjalistę – Doradcę Energetycznego

DZIEŃ ZDROWIA w Wieprzu - bezpłatne badania i edukacja dla kobiet
04 marca 2020

Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka" Krzeszowice projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku

5 edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
04 marca 2020

W tym roku mieszkańcy Małopolski będę mogli zgłaszać propozycje zadań do BO WM przez cały kwiecień. Żeby jeszcze lepiej ich do tego przygotować, a także zainspirować i wyjaśnić ewentualne wątpliwości w mechanizmie budżetu obywatelskiego, zaplanowany

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w marcu
02 marca 2020

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Wieprz w miesiącu marcu 2020 roku. Pobierz załącznik.

Zakończenie kursu nauki jazdy na nartach
02 marca 2020

W dniu 29.02.2020 r. na stoku Czarny Groń w Rzykach zakończono tegoroczny kurs nauki jazdy na nartach, w którym wzięło udział 132 uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Wieprz. Na zakończenie projektu obejmującego 20 godzin nauki jazdy na

Zakończenie robót na ul. Szpitalnej w Gierałtowicach
28 lutego 2020

W piątek 28.02.2020 blisko dwa miesiące przed terminem, zakończono realizację zadania polegającego na remoncie ul. Szpitalnej w Gierałtowicach. W ramach prac wykonano nową nawierzchnie na odcinku 819mb. Wyremontowano kanalizację deszczową wraz ze

Koncert Charytatywny w Wadowicach
28 lutego 2020

30 marca 2020r. o godzinie 18:00 w Wadowickim Centrum Kultury odbędzie się niezwykły koncert najpiękniejszych arii i duetów operetkowych przeplatanych najbardziej znanymi polskimi przebojami muzyki lat 20-tych i 30-tych.

Po dopłaty z oświadczeniem zamiast eWniosku od 2 marca
26 lutego 2020

Od 2018 roku rolników obowiązuje wniosek składany przez internet przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie. Ci, którzy gospodarują na mniejszych areałach, mogli jednak dostarczać do ARiMR papierowe, 1-stronicowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w

Kkonkurs grantowy FIO Małopolska Lokalnie
26 lutego 2020

29 lutego rusza konkurs grantowy FIO Małopolska Lokalnie dla małopolskich społeczników.Mieszkacie w Małopolsce? Macie interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować? A może dopiero założyliście

Badania ankietowe
19 lutego 2020

W 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r.

Zawiadomienie XIII Sesja Rady Gminy Wieprz
18 lutego 2020

Informuje się, że w dniu 25 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Wieprz.

Możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe
14 lutego 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zaprasza mieszkańców z obszaru gmin Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz na spotkanie nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe.Zobacz plakat

Copyright © 2022 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski