Sprzęt komputerowy dla uczniów

Gmina Wieprz zakupiła 48 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz z zestawami słuchawkowymi, niezbędnych do zdalnego nauczania. Trafiły one do wszystkich 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Wieprz. Pozyskano na ten cel 69.996,00 zł,. co stanowi 100% kosztu zakupu.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiedli przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

W związku z informacja pochodzącą Kuratoriów Oświaty wskazującą na to, że wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosi od 15 maja br. kolejny nabór wniosków. Tym razem gmina Wieprz na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów będzie mogła wnioskować o kwotę 105 tyś. zł. Informacja o wynikach naboru wniosków oraz o możliwości pozyskania sprzętu komputerowego przez najbardziej potrzebujące rodziny, pojawi się na przełomie maja i czerwca br. Za przyznawanie sprzętu komputerowego odpowiadać będą Dyrektorzy poszczególnych szkół.