Spotkanie informacyjne połączone z dyskusją nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zaprasza na spotkanie informacyjne połączone z dyskusją nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD.