Spotkanie informacyjne połączone z dyskusją nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zaprasza

  • przedsiębiorców
  • osoby fizycznie nie wykonujące działalności gospodarczej
  • przedstawicieli podmiotów publicznych
  • organizacje pozarządowe

z obszaru gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz na spotkanie informacyjne połączone z dyskusją nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD które odbędzie się w dniu 16.11.2021 r. o godz. 15:00 w Hotelu Relax ul. Młodzieży Polskiej 1, 32-650 Kęty

Zgłoszenia pod nr tel. 33 843 60 28. Liczba miejsc ograniczona