Spotkanie informacyjne dla Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Wieprz

W dniu 13 grudnia br. w Centrum Biblioteczno- Informatycznym w Wieprzu zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wieprz.

Spotkanie poprowadzone zostało przez pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Wadowic. Celem spotkania było omówienie podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawy określającej zasady tworzenia kół gospodyń wiejskich.

Wprowadzone regulacje mają ułatwić kołom gospodyń wiejskich uzyskanie osobowości prawnej. Żeby koło mogło uzyskać osobowość prawną i mogło korzystać z pełni praw określonych w nowej ustawie, musi najpierw zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR. Koło może założyć minimum 10 osób. Nowe prawo daje możliwość uzyskania osobowości prawnej, a przez to prowadzenia działalności zarobkowej czy też pozyskiwania dotacji. Ustawa zastrzega jednak, że w danej wsi będzie mogło istnieć tylko jedno koło gospodyń wiejskich. Zachętą do rejestracji kół jest jednorazowa pomoc finansowa przyznawana w drodze decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich

Zgodnie z zapisami pomocy finansowa z budżetu państwa może wynieść:

  • 3000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma nie więcej niż 30 członków,
  • 4000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma od 31 do 75 członków,
  • 5000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma ponad 75 członków.