Spotkania dot. stanu realizacji LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zaprasza mieszkańców obszaru gmin Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz na spotkania przy kawie i cieście organizowane w ramach Kawiarenki obywatelskiej dot. stanu realizacji LSR, w tym o stopniu osiągniętych wskaźników, wynikach działań ewaluacyjnych które odbędą się:

• w dniu 9 września 2019 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 12, godz. 14.00,

• w dniu 10 września 2019 r. (wtorek) w Domu Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a, godz. 14.00,

• w dniu 11 września 2019 r. (środa) w Urzędzie Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, godz. 13.00

• w dniu 12 września 2019 r. (czwartek) w budynku MOKSIR w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, godz. 14.00,

• w dniu 13 września 2019 r. (piątek) w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu, ul. Centralna 19, godz. 14.00.


UWAGA!

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu informacyjnym pod nr tel. 33 843 60 28 lub e-mail: biuro@dolinasoly.eu w terminie do 6 września 2019 r. do godz. 15.00