Rusza program "SZKOLNY KLUB SPORTOWY"

W pierwszym kwartale br. we wszystkich szkołach na terenie gminy Wieprz rozpoczną działalność Szkolne Kluby Sportowe. Utworzenie tzw. SKS-ów będzie możliwe dzięki zakwalifikowaniu się gminy do programu „Szkolny Klub Sportowy”, który finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu iTurystyki.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch edycjach: wiosennej do 22.06.2017 i jesiennej 1.09.2017-15.12.2017, systematycznych zajęćsportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych,w grupach minimum 15-osobowych.Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. W programie wezmą udział wszystkie szkoły z terenu gminy Wieprz. W szkole w Nidku utworzone zostaną dwie grupy ćwiczebne. W pozostałych szkołach po jednej. Dodatkowe zajęcia sportowe realizowane będą pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.Program skierowany jest do uczniów nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Więcej informacji nt. programu uzyskać będzie można na początku lutego br. w sekretariatach poszczególnych szkół.

WYKAZ GRUP ĆWICZEBNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU SZKOLNY KLUB SPORTOWY