Rozpoczęcie prac nad Strategią Rozwoju Gminy

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Wieprz!

Gmina Wieprz przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wieprz na lata 2023 – 2030. W tym celu na wrześniowej sesji Rady Gminy Wieprz przyjęta została uchwała prezentująca szczegółowy harmonogram i tryb pracy nad tym dokumentem.
Przystępując do prac nad Strategią chcielibyśmy poznać Państwa opinie nt. życia w naszej Gminie. Wyrażone w ankiecie spostrzeżenia / uwagi przełożą się na to w którym kierunku będzie rozwijała się będzie nasza gmina, jakie inwestycje i działania podejmowane będą przez samorząd w najbliższych 7 latach.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Wieprz do włączenia się w tworzenie Strategii poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Jej wyniki będą analizowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 5-10 minut.