Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej

W dniu 15 października br. w pobliżu boiska sportowego w Wieprzu symbolicznie rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej. Rozpoczęcia budowy dokonano w trakcie sesji Rady Gminy Wieprz.

Obecna na miejscu Wójt Gminy Wieprz - Małgorzata Chrapek stwierdziła, że budowa sieci  kanalizacji sanitarnej to obecnie najważniejsze zadanie inwestycyjne jakie stoi przed samorządem gminy. Oczekiwana od kilkunastu lat inwestycja realizowana jest przez Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej, a jej zakończenie planowane jest na październik 2015 r. Na dzień dzisiejszy wszystkie pozwolenia są prawomocne . Wartość inwestycji wynosi 16,94 mln zł. Gmina otrzymała na budowę tzw. Zlewni 0 (odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3,67 mln. zł. W trakcie rozpatrywania jest wniosek o pożyczkę złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Pożyczka ta na zasadach określonych przez Fundusz może być częściowo umorzona. Będą to zatem dodatkowe środki w budżecie Gminy. Na początku 2015 r. gmina wystąpi o kolejne środki na budowę pozostałych zlewni tym razem już z nowego rozdania funduszy europejskich na lata 2014 – 2020.  
Właściciel Firmy Moduł poinformował, że przed rozpoczęciem prac wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna na podstawie której teren przywrócony zostanie do stanu z przed rozpoczęcia robót.
I etap budowy sieci kanalizacyjnej obejmie 49,4 km sieci grawitacyjnej i tłocznej, 1 tłocznie ścieków, 7 pompowni ścieków oraz 924 przyłącza kanalizacyjne.

Brak zdjęć w galerii