Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu zaprasza do zapoznania się z warunkami udziału w zamówieniu oraz złożenia ofert na wykonanie inwestycji pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa.

Szczegóły dotyczące warunków zamówienia znajdują się w SWZ oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do ogłoszenia o zamówieniu i dostępne są na stronie BIP Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu (zakładka: zamówienia publiczne):

https://bip.malopolska.pl/gzgswwieprzu,a,1885175,gzgs27112021-rozbudowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-ul-jodlowa.html