Rekrutacja osób niepełnosprawnych

Gmina Wieprz wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieprzu realizuje projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu: opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanymi

W związku z realizacja projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rekrutacje osób niepełnosprawnych, chętnych do udziału w projekcie, z następującymi dysfunkcjami:

· osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną,

· osoby głuchoniewidome,

· osoby niewidome i z niepełnosprawnością fizyczną,

· osoby chore psychicznie i z niepełnosprawnością fizyczną,

Bliższe informacje o projekcie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, osobiście po uprzednim ustaleniu terminu spotkania lub telefonicznie pod numerem telefonu: 33 8755415