Projekt „Nowe możliwości”

Projekt jest skierowany od osób fizycznych zamieszkujących i/lub pracujących w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim oraz wadowickim, a także do podmiotów posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę organizacyjną na obszarze ww. powiatów.

Okres realizacji projektu: 01.11.2013r.-30.06.2015r.

Instytucja realizująca projekt: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.  
ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Projekt jest skierowany od osób fizycznych zamieszkujących i/lub pracujących w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim oraz wadowickim, a także do podmiotów posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę organizacyjną na obszarze ww. powiatów.

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne zwolnione do 6 miesięcy, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
W ramach projektu odbędą się bezpłatne:
-szkolenia
-doradztwo zawodowe
-staże i praktyki zawodowe
-pośrednictwo pracy.

Uczestnicy będą mogli ubiegać się o bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 40 000zł.

Uczestnikami projektu mogą być również firmy przechodzące procesy restrukturyzacyjne, zmieniające profil działalności ich pracowników oraz osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa.
Dla tych uczestników projektu przewidziane jest bezpłatne wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych:
-szkolenia przekwalifikowujące
-doradztwo.


Nabory dokumentów rekrutacyjnych przewidziane są na okres od grudnia 2013r.  do marca 2014r.


Biuro Projektu:                                       
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.         
ul. Unii Europejskiej 10                                          
32-600 Oświęcim                                     
telefon  33 844 73 44                             
fax.  33 844 73 45
email: biuro@nowemozliwosci.eu
www.nowemozliwosci.eu