PROGRAM RODZINA 500+

Wnioski o świadczenie wychowawcze będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016r. dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia 2016r.

Na początku samorząd/ośrodek będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznane na okres od kwietnia 2016r. do września 2017, dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016r. kiedy program wchodzi w życie.

W kolejny latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie wychowawcze po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie, lub jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne po spełnieniu kryterium dochodowego: 1.200 zł netto na osobę w rodzinie.

Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.

Tylko, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko ustalany będzie dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, czy stypendiów dla uczniów i studentów.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Wadowicka 4

34-122 Wieprz

/pokój nr 2, budynek naprzeciwko Ośrodka Zdrowia/

 

godziny urzędowania:

poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-16.00
środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-14.00

 

Wnioski można składać osobiście lub drogą elektroniczną, druki do pobrania w siedzibie GOPS Wieprz, na stronie internetowej GOPS Wieprz i Urzędu Gminy w Wieprzu.

 

Wnioski składane mogą być drogą elektroniczną za pomocą;

  • Platformy Informacyjno-Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej tzw. emp@tii,
  • systemu informatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Platforma Usług Elektronicznych  - PUE),
  • Banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

 

Wnioski przesyłane drogą elektroniczną na skrzynkę meilową GOPS Wieprz, nie będą rozpatrywane.

 

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016r. dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia 2016r.

 

Dokumenty do pobrania:

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - WNIOSEK

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - OŚWIADCZENIE RYCZAŁT - KARTA PODATKOWA

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH