Podział województwa małopolskiego na obwody łowieckie

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie.