Podsumowanie Zebrania Wiejskiego we Frydrychowicach - 1 lutego 2015r.

W dniu 1 lutego 2015 r. odbyło się zebranie wiejskie we Frydrychowicach. W zebraniu wzięło udział 57 mieszkańców.  W pierwszej części zebrania sołtys wsi Andrzej Sopicki przedstawił raport z działalności Rady sołeckiej oraz pracy sołtysa. Następnie Pani Wójt przedstawiła roczne sprawozdanie dotyczące spraw społecznych, wydatków oraz przedsięwzięć poczynionych w sołectwie Frydrychowice w roku 2014.

W drugiej części zebrania wiejskiego omówiono główne problemy wsi. Na  początku poruszono temat wprowadzenia nazw ulic w sołectwie Frydrychowice. Mieszkańcy z obawy o koszty związane z wymianą dokumentów prawa jazdy oraz dowodów rejestracyjnych większością głosów byli przeciwni wprowadzeniu nazw ulic i nie podjęli uchwały w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Frydrychowice.

Kolejnym wiodącym tematem było oświetlenie sołectwa. Mieszkańcy wnioskowali w sprawie wykonania dokumentacji na kontynuację oświetlenia drogi powiatowej od kościoła w kierunku mostu w Przybradzu oraz na dokumentację doświetlenia łuku drogi gminnej Wołoch – Hojny trzema lampami.

Mieszkańcy przysiółka Lendwok zgłosili wniosek o kontynuację nakładki asfaltowej na drodze gminnej G000047 Frydrychowice – Na Ledwok. Poruszono także temat kanalizacji sołectwa, bezpieczeństwa na drogach, zły stan techniczny zatok autobusowych, konieczności wykaszania poboczy, ofosowania dróg oraz uzupełnienia poboczy dróg gminnych. Więcej szczegółów w protokole z zebrania.