Ostatnia szansa dla przedsiębiorców na fundusze unijne

Informujemy, że Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki prowadzi dwa ostatnie w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2007 – 2013 nabory wniosków, w których beneficjantami mogą być przedsiębiorcy. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej www.dsiw.pl oraz pod nr telefonu: (33) 843-60-17.