Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Wieprz przypomina, że 17 marca 2014r. upływa kwartalny termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku nie uległa zmianie i w związku z tym nie ma konieczności składania nowych deklaracji.

Ponadto tutejszy Urząd Gminy nie będzie wysyłał do właścicieli nieruchomości nowych zawiadomień na 2014 rok dot. gospodarki odpadami komunalnymi.

Jeżeli nie uległa zmianie ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość – terminy i kwoty zostają bez zmian.

-        za I kwartał 2014 roku - termin 2014-03-17  

-        za II kwartał 2014 roku - termin 2014-06-16  

-        za III kwartał 2014 roku - termin 2014-09-15  

-        za IV kwartał 2014 roku - termin 2014-12-15  

 

Przypominamy, że obliczoną w deklaracji miesięczną opłatę uiszcza się bez wezwania (decyzji) gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub przelewem na indywidualne konto właściciela posesji miesięcznie lub kwartalnie.