Ogłoszenie

Urząd Gminy w Wieprzu informuje, że rozprawa sądowa o zasiedzenie dróg położonych we Frydrychowicach, Sygn. akt I Ns 509/15, która miała się odbyć  w dniu 20 października 2016 roku, została odwołana z powodu choroby sędziego. O terminie kolejnej rozprawy uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie przez Sąd Rejonowy w Wadowicach. Bliższych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pok.3,  tel. 33 87-55-118 wew. 26.