Ogłoszenie

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 01.07.2015r. do 31.08.2015r

 

Dowiedz się więcej