OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(t. j. Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zmian.) WÓJT GMINY WIEPRZ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 października 2013 r. (t.j. środa) roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wieprz w Wieprzu nr 217, II p., pokój nr 21 odbędzie się: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Czytaj więcej