Ogłoszenie o Publicznych Przetargach Ustnych Nieograniczonych

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 czerwca 2015 r. (tj. poniedziałek) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wieprz w Wieprzu nr 217, II p., pokój nr 21 odbędą się następujące przetargi:

1) O godzinie 10.00 IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Przybradzu:

Przedmiotem sprzedaży jest: Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Przybradz, składającej się z niezabudowanej działki o nr ewid. 1048/2 o pow. 0,0365 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00026165/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Wadowicach,  Wydział V Ksiąg Wieczystych, niezabudowanej działki o nr ewid. 1049 o pow. 0,0885 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00026166/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach,  Wydział V Ksiąg Wieczystych oraz niezabudowanej działki o nr ewid.1050/1 o pow. 0,0141 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00026167/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Wadowicach,  Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działki sklasyfikowane są jako: RIVa

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń (działy I-Sp, III i IV księgi wieczystej nr KR1W/00026165/2,  KR1W/00026166/9 oraz KR1W/00026167/6 niezawierają wpisów.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Przedmiotowe działki gruntu nr: 1048/2, 1049 i 1050/1 o łącznej powierzchni 0,1391 ha, położone są w strefie pośredniej miejscowości Przybradz, niedaleko skrzyżowania drogi powiatowej z Graboszyc w kierunku Frydrychowic i drogi gminnej G000028 w kierunku szkoły w Przybradzu. Dodatkowo w sąsiedztwie znajduje się zbiornik wodny z przystanią i nowo powstała restauracja. W niedalekim sąsiedztwie usytuowany jest Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybradzu. Kilka kilometrów dalej przebiega droga krajowa nr 28 z Zatora w kierunku Wadowic. Cały teren jest lekko nachylony, niezabudowany, nieogrodzony i niezadrzewiony. Nieruchomość sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi, w większości niezabudowanymi.  Poszczególne działki gruntu mają kształt zbliżony do prostokąta. Dojazd do nich z drogi o nawierzchni asfaltowej dalej poprzez drogę gruntową nieutwardzoną – brak urządzonej drogi w terenie. Konieczność poniesienia stosunkowo dużych nakładów na uzbrojenie działki.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i zmianą uchwaloną w dniu 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 ) działki nr:

1048/2, 1049 i 1050/1 znajdują się w terenach oznaczonych symbolem: MN-2  o ustaleniach: tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

W dniu 10 grudnia 2014 roku  (t.j. środa) roku o godzinie 1000  odbył się III-ci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. Brak wpłaty wadium.

Cena wywoławcza  netto:   31.000,00 złotych.  

Wadium: 3.100,00 złotych

Minimalne postąpienie: 310,00 złotych

Do ceny w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

2)  O godzinie 1030 IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Przybradzu:


Przedmiotem sprzedaży jest: Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Przybradz, składającej się z niezabudowanej działki o nr ewid. 1047/2 o pow. 0,0716 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00026164/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Wadowicach,  Wydział V Ksiąg Wieczystych oraz niezabudowanej działki o nr ewid.1048/1 o pow. 0,0525 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00026165/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działki sklasyfikowane są jako: RIVa

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń (działy I-Sp, III i IV księgi wieczystej  nr KR1W/00026164/5 i KR1W/00026165/2 niezawierają wpisów.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Przedmiotowe działki gruntu nr: 1047/2 i 1048/1 o łącznej powierzchni 0,1241 ha położone są w strefie pośredniej miejscowości Przybradz, niedaleko skrzyżowania drogi powiatowej z Graboszyc w kierunku Frydrychowic i drogi gminnej G000028 w kierunku szkoły w Przybradzu. Dodatkowo w sąsiedztwie znajduje się zbiornik wodny z przystanią i nowo powstała restauracja. W niedalekim sąsiedztwie usytuowany jest Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybradzu. Kilka kilometrów dalej przebiega droga krajowa nr 28 z Zatora w kierunku Wadowic. Cały teren jest lekko nachylony, niezabudowany, nieogrodzony i niezadrzewiony. Nieruchomość sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi, w większości niezabudowanymi.  Poszczególne działki gruntu mają kształt zbliżony do prostokąta. Dojazd do nich z drogi o nawierzchni asfaltowej dalej poprzez drogę gruntową nieutwardzoną – brak urządzonej drogi w terenie. Konieczność poniesienia stosunkowo dużych nakładów na uzbrojenie działki.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i zmianą uchwaloną w dniu 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 ) działki nr:

1047/2 i 1048/1 znajdują się w terenach oznaczonych symbolem: MN-2 o ustaleniach: tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

W dniu 10 grudnia 2014 roku  (t.j. środa) roku o godzinie 1030  odbył się III-ci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. Brak wpłaty wadium.

Cena wywoławcza  netto:   29.000,00 złotych.  

Wadium: 2.900,00 złotych

Minimalne postąpienie: 290,00 złotych

Do ceny w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

3)   O godzinie 1100 IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Przybradzu:

Przedmiotem sprzedaży jest: Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, położonej    w Gminie Wieprz, obręb Przybradz, składającej się z niezabudowanej działki o nr ewid. 1050/2 o pow. 0,0746 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00026167/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych oraz niezabudowanej działki o nr ewid.1051/1 o pow. 0,0630 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00026168/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działki sklasyfikowane są jako: RIVa

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń (działy I-Sp, III i IV księgi wieczystej nr KR1W/00026167/6 i KR1W/00026168/3 niezawierają wpisów. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Przedmiotowe działki gruntu nr: 1050/2 i 1051/1 o łącznej powierzchni 0,1376 ha położone są w strefie pośredniej miejscowości Przybradz, niedaleko skrzyżowania drogi powiatowej z Graboszyc w kierunku Frydrychowic i drogi gminnej G000028 w kierunku szkoły w Przybradzu. Dodatkowo w sąsiedztwie znajduje się zbiornik wodny z przystanią i nowo powstała restauracja. W niedalekim sąsiedztwie usytuowany jest Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybradzu. Kilka kilometrów dalej przebiega droga krajowa nr 28 z Zatora w kierunku Wadowic. Cały teren jest lekko nachylony, niezabudowany, nieogrodzony i niezadrzewiony. Nieruchomość sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi, w większości niezabudowanymi.  Poszczególne działki gruntu mają kształt zbliżony do wąskiego prostokąta. Dojazd do nich z drogi o nawierzchni asfaltowej dalej poprzez drogę gruntową nieutwardzoną – brak urządzonej drogi w terenie. Konieczność poniesienia stosunkowo dużych nakładów na uzbrojenie działki.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i zmianą uchwaloną w dniu 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 ) działki nr:

1050/2 i 1051/1 znajdują się w terenach oznaczonych symbolem: MN-2  o ustaleniach: tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

W dniu 10 grudnia 2014 roku  (t.j. środa) roku o godzinie 1100  odbył się III-ci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. Brak wpłaty wadium.

 

Cena wywoławcza netto:  31.000,00 złotych.

Wadium: 3.100,00 złotych

Minimalne postąpienie: 310,00 złotych

Do ceny w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

4)    O godzinie 1130 IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Przybradzu:

Przedmiotem sprzedaży jest: Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Przybradz, składającej się z niezabudowanej działki o nr ewid.: 151/8 o pow. 0,1176 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00056987/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Wadowicach,  Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka sklasyfikowana jest jako: RIVa

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń (działy I-Sp, III i IV księgi wieczystej   nr KR1W/00056987/9 niezawierają wpisów. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Przedmiotowa działka gruntu nr: 151/8 o powierzchni 0,1176 ha, położona jest w strefie pośredniej miejscowości Przybradz, niedaleko skrzyżowania drogi powiatowej z Graboszyc w kierunku Frydrychowic i drogi gminnej G000028 w kierunku szkoły w Przybradzu. Dodatkowo w sąsiedztwie znajduje się zbiornik wodny z przystanią i nowo powstała restauracja. W niedalekim sąsiedztwie usytuowany jest Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybradzu. Kilka kilometrów dalej przebiega droga krajowa nr 28 z Zatora w kierunku Wadowic. Cały teren jest lekko nachylony, niezabudowany, nieogrodzony i niezadrzewiony. Nieruchomość sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi, w większości niezabudowanymi.  Poszczególne działki gruntu mają kształt zbliżony do prostokąta. Dojazd do nich z drogi o nawierzchni asfaltowej dalej poprzez drogę gruntową nieutwardzoną – brak urządzonej drogi w terenie. Konieczność poniesienia stosunkowo dużych nakładów na uzbrojenie działki.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105)       i zmianą uchwaloną w dniu 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 ) działka nr:

151/8 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: MN-2  o ustaleniach: tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

W dniu 10 grudnia 2014 roku  (t.j. środa) roku o godzinie 1130  odbył się III-ci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. Brak wpłaty wadium.

Cena wywoławcza netto:  25.000,00 złotych.  

Wadium: 2.500,00 złotych

Minimalne postąpienie: 250,00 złotych

Do ceny w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

5)     O godzinie 1200 IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Przybradzu:

Przedmiotem sprzedaży jest: Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, położonej    w Gminie Wieprz, obręb Przybradz, składającej się z niezabudowanej działki o nr ewid.: 151/9 o pow. 0,1186 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00056987/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Wadowicach,  Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka sklasyfikowana jest jako: RIVa

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń (działy I-Sp, III i IV księgi wieczystej nr KR1W/00056987/9 niezawierają wpisów. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Przedmiotowa działka gruntu nr: 151/9 o powierzchni 0,1186 ha, położona jest w strefie pośredniej miejscowości Przybradz, niedaleko skrzyżowania drogi powiatowej z Graboszyc w kierunku Frydrychowic i drogi gminnej G000028 w kierunku szkoły w Przybradzu. Dodatkowo w sąsiedztwie znajduje się zbiornik wodny z przystanią i nowo powstała restauracja. W niedalekim sąsiedztwie usytuowany jest Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybradzu. Kilka kilometrów dalej przebiega droga krajowa nr 28 z Zatora w kierunku Wadowic. Cały teren jest lekko nachylony, niezabudowany, nieogrodzony i niezadrzewiony. Nieruchomość sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi, w większości niezabudowanymi.  Poszczególne działki gruntu mają kształt zbliżony do prostokąta. Dojazd do nich z drogi o nawierzchni asfaltowej dalej poprzez drogę gruntową nieutwardzoną – brak urządzonej drogi w terenie. Konieczność poniesienia stosunkowo dużych nakładów na uzbrojenie działki.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i zmianą uchwaloną w dniu 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 ) działka nr:

151/9 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: MN-2  o ustaleniach: tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

W dniu 10 grudnia 2014 roku  (t.j. środa) roku o godzinie 1200  odbył się III-ci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. Brak wpłaty wadium.

Cena wywoławcza netto:  25.000,00 złotych.  

Wadium: 2.500,00 złotych

Minimalne postąpienie: 250,00 złotych

Do ceny w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

6)    O godzinie 1230 IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Przybradzu:

Przedmiotem sprzedaży jest: Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, położonej    w Gminie Wieprz, obręb Przybradz, składającej się z niezabudowanej działki o nr ewid.: 151/10 o pow. 0,1160 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00056987/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka sklasyfikowana jest jako: RIVa

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń (działy I-Sp, III i IV księgi wieczystej   nr KR1W/00056987/9 niezawierają wpisów. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.


Przedmiotowa działka gruntu nr: 151/10 o powierzchni 0,1160 ha, położona jest w strefie pośredniej miejscowości Przybradz, niedaleko skrzyżowania drogi powiatowej z Graboszyc w kierunku Frydrychowic i drogi gminnej G000028 w kierunku szkoły w Przybradzu. Dodatkowo w sąsiedztwie znajduje się zbiornik wodny z przystanią i nowo powstała restauracja. W niedalekim sąsiedztwie usytuowany jest Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybradzu. Kilka kilometrów dalej przebiega droga krajowa nr 28 z Zatora w kierunku Wadowic. Cały teren jest lekko nachylony, niezabudowany, nieogrodzony i niezadrzewiony. Nieruchomość sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi, w większości niezabudowanymi.  Poszczególne działki gruntu mają kształt zbliżony do prostokąta. Dojazd do nich z drogi o nawierzchni asfaltowej dalej poprzez drogę gruntową nieutwardzoną – brak urządzonej drogi w terenie. Konieczność poniesienia stosunkowo dużych nakładów na uzbrojenie działki.


Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i zmianą uchwaloną w dniu 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 ) działka nr:

151/10 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: MN-2  o ustaleniach: tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

 
W dniu 10 grudnia 2014 roku  (t.j. środa) roku o godzinie 1230  odbył się III-ci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. Brak wpłaty wadium.


Cena wywoławcza netto:  25.000,00 złotych.  

Wadium: 2.500,00 złotych

Minimalne postąpienie: 250,00 złotych

Do ceny w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

 
7)     O godzinie 1300  IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Przybradzu:


Przedmiotem sprzedaży jest: Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Przybradz, składającej się z niezabudowanej działki o nr ewid.: 151/11 o pow. 0,1133 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00056987/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Wadowicach,  Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka sklasyfikowana jest jako: RIVa

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń (działy I-Sp, III i IV księgi wieczystej   nr KR1W/00056987/9 niezawierają wpisów. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.


Przedmiotowa działka gruntu nr: 151/11 o powierzchni 0,1133 ha, położona jest w strefie pośredniej miejscowości Przybradz, niedaleko skrzyżowania drogi powiatowej z Graboszyc w kierunku Frydrychowic i drogi gminnej G000028 w kierunku szkoły w Przybradzu. Dodatkowo w sąsiedztwie znajduje się zbiornik wodny z przystanią i nowo powstała restauracja. W niedalekim sąsiedztwie usytuowany jest Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybradzu. Kilka kilometrów dalej przebiega droga krajowa nr 28 z Zatora w kierunku Wadowic. Cały teren jest lekko nachylony, niezabudowany, nieogrodzony i niezadrzewiony. Nieruchomość sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi,  w większości niezabudowanymi.  Poszczególne działki gruntu mają kształt zbliżony do prostokąta. Dojazd do nich z drogi o nawierzchni asfaltowej dalej poprzez drogę gruntową nieutwardzoną – brak urządzonej drogi w terenie. Konieczność poniesienia stosunkowo dużych nakładów na uzbrojenie działki.


Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i zmianą uchwaloną w dniu 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 ) działka nr:

151/11 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: MN-2  o ustaleniach: tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

 
W dniu 10 grudnia 2014 roku  (t.j. środa) roku o godzinie 1300  odbył się III-ci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. Brak wpłaty wadium.

Cena wywoławcza netto:  24.000,00 złotych.  

Wadium: 2.400,00 złotych

Minimalne postąpienie: 240,00 złotych

Do ceny w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu  w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upłynął
w dniu 10.04.2014 r.
 

Gmina Wieprz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5-ciu lat od daty zakupu nieruchomości przez Nabywcę (art. 593 Kodeksu Cywilnego), przy czym skorzystanie przez Gminę z tego prawa nastąpić może w przypadku jej niezabudowania.

 
Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które do dnia  01 czerwca 2015 r. tj. poniedziałek dokonają wpłaty wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na rachunek Urzędu Gminy Wieprz: 92105011001000002279257394.

w taki sposób, aby najpóźniej do dnia 01 czerwca 2015 r. tj. poniedziałek wadium znajdowało się na rachunku bankowym.

Przed otwarciem przetargów jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć oryginał aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część ceny nabywca zobowiązany jest wpłacić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Wójt Gminy Wieprz w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu powiadomi nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

Nieusprawiedliwione nie stawienie się celem zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, skutkuje odstąpieniem Wójta Gminy Wieprz od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt umowy notarialnej ponosi nabywca.

Przetarg przeprowadza komisja ds. przeprowadzania przetargów na zbycie składników majątkowych i nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Uczestnik przetargu może wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wieprz  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

Bliższych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz nr 217, pok.3,  tel. 87-55-118 w. 33.

 

 

Załączniki :

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6