Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków z zakresu Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych dla przedsięwzięcia: Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości w ramach wskaźnika produktu: - Liczba utworzonych inkubatorów przedsiębiorczości