Ogłoszenie o naborze wniosków 11/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”, działająca na terenie gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań w ramach projektu grantowego: Wzmocnienie oddolnych inicjatyw lokalnych propagujących OZE w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji z możliwością uzyskania wyprzedzającego finansowania. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 04.11.2019 r. do 18.11.2019 r.