Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska pracy

W związku z planowanym uruchomieniem od 2.01.2019 r. placówki Dziennego Domu Senior+ w Wieprzu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezrobotnym i ich Rodzinom NADZIEJA ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:
- Fizjoterapeuta;
- Kierownik;
- Księgowa;
- Opiekun;
- Pielęgniarka;
- Pracownik biurowy;
- Terapeuta zajęciowy;
- Pracownik socjalny.

Szczegóły naboru do pobrania