OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Ogłaszający konkurs: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej w Wieprzu 34-122 Wieprz 430.

Zakres świadczeń – wykonywanie diagnostycznych badań laboratoryjnych.