Oferta zajęć pozalekcyjnych w gminie Wieprz w 2019 r.

W dniu 16.02.2019 r. na stoku Czarny Groń w Rzykach dokonano zakończenia i podsumowania tegorocznego projektu nauki jazdy na nartach. Projekt „Jeżdżę z głową” realizowany jest na terenie gminy Wieprz począwszy od 2012 r. Corocznie w ramach zajęć pozalekcyjnych biorą w nim udział wszyscy zainteresowani uczniowie klas III ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Wieprz.

Do tej pory we wszystkich jego edycjach wzięło w nim udział 925 uczniów. W ramach projektu, który jest realizowany przez Gminę Wieprz i Samorząd Województwa Małopolskiego młodzież ma możliwość uczestniczenia w 20 godzinach zajęć na stoku. Zajęcia rozłożone są na 7 dni. Wyjazdy na stok narciarski organizowane są zazwyczaj w weekendy. Z uwagi na dużą liczbę uczestników nauka jazdy odbywa się w systemie dwuzmianowym. Dodatkowo młodzież dzielona jest na grupy do 12 uczniów w każdej. W ramach projektu uczniowie zapewniony mają przewóz na stok, sprzęt narciarski, karnety, gorącą herbatę na stoku, opiekę wychowawców oraz profesjonalną kadrę instruktorów.

Projekt nauki jazdy na nartach jest jednym z 5 projektów z zakresu kultury fizycznej, w którym uczniowie z terenu gminy mogą w tym roku wziąć udział. Oprócz w/w projektu gmina pozyskała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dzięki której 25 uczniów z klas starszych z ZSP w Nidku doskonalić będzie umiejętności nauki jazdy na nartach. Ministerstwo Sportu wsparło również tegoroczną edycję zajęć z gimnastyki korekcyjnej i nauki pływania. W projekcie pn. „Wyginam śmiało ciało” bierze udział 192 uczniów. Klasy I szkoły podstawowej rozpoczynają swoją przygodę z wodą w trakcie projektu „Już pływam” – łącznie 144 uczniów. Ostatni projekt realizowany jest we współpracy z Małopolskim szkolnym Związkiem Sportowym. W ramach projektu wg zgłoszonego zapotrzebowania w każdej szkole utworzone zostały od 1 do 2 grup Szkolnych Klubów Sportowych.

Rekrutacja do w/w projektów prowadzona jest na terenie każdej szkoły podstawowej. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uczniów do rozwijania swoich pasji i umiejętności zależnie od preferowanej dyscypliny sportowej.