OBCHODY 101 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W GIERAŁTOWICACH

W dniu 11 listopada 2019 r. w Gierałtowicach na terenie szkoły przed tablicą upamiętniającą naszych lokalnych bohaterów niepodległościowych odbył się Apel Pamięci przeprowadzony przez dyrektora szkoły, p. Jarosława Sokoła.

Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy Gierałtowic i Gierałtowiczek, a wśród zaproszonych gości byli : ks .proboszcz Wiesław Jóźwiak ,wójt Gminy Wieprz -p. Małgorzata Chrapek ,w-ce przewodniczący Rady Gminy- p. Leszek Gliwa ,radni, sołtysi. Zgromadziły się poczty sztandarowe oraz delegacje różnych organizacji społecznych . Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego przy akompaniamencie orkiestry dętej z Nidku. Następnie przywołano pamięć Tych,którzy walczyli o wolność Rzeczypospolitej Polskiej, bohaterów II wojny światowej oraz uczestników powstania warszawskiego. Wzywano żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą wykuwali niepodległość oraz granice Drugiej Rzeczypospolitej, żołnierzy którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu jak należy bronić wolności i niepodległości . Przywołano pamięć bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, Pierwszej i Drugiej Armii Wojska Polskiego oraz Podziemnego Państwa Polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego . Zostali wezwani żołnierze z Gierałtowic i Gierałtowiczek, którzy walczyli w kampanii wrześniowej i na Monte Casino . Nie zapomniano również o rodakach deportowanych w głąb Związku Sowieckiego, umierających z głodu, mrozu ,chorób tylko za to, że do końca pozostali wierni Ojczyźnie.
Uczniowie klasy V zaśpiewali pieśń patriotyczną: „Warszawskie dzieci”, a Jan Wądrzyk „Orlątko”. Trzecioklasiści ze szkolnego zespołu „Szczygiełki”zatańczyli Poloneza. Zauważalnym akcentem była pionierska obecność nowo powstałej szkolnej drużyny Zuchów wraz z drużynową.

Następnym punktem uroczystości było przejście pocztów sztandarowych: szkoły, straży, górników i sportowców pod obelisk upamiętniający ofiary Katynia z 1940 i ofiary katastrofy smoleńskiej z 2010 roku. Tu wartę pełnili harcerze Hufca Wadowickiego. Modlitwę za poległych odmówił ks. dr hab. Wojciech Medwid, a kwiaty złożyli przedstawiciele gminy, organizacji wiejskich i Rady Rodziców.
Ciąg dalszy obchodów miał miejsce w kościele, gdzie wszyscy zgromadzeni wzięli udział w mszy świętej w intencji Ojczyzny.

Link do galerii:
https://www.zonerama.com/looki1989/Photo/5766462/208414270