O przestrzeni publicznej dla mieszkańców

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na warsztaty pt.: Oprzestrzeni publicznej dla mieszkańców, czyli o planach zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przybradz. Sobota 8 maj, godz. 16.00 – 19.30, miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybradzu, Przybradz 101

Dowiedz się więcej