Likwidacja barszczu Sosnowskiego - etap IV

W dniu 26.06.2020 r. Małgorzata Chrapek - Wójt Gminy Wieprz podpisała umowę dofinansowania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizacje projektu pn. Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Wieprz – etap IV.

W ramach zadania wykonane zostaną 4 zabiegi chemiczne zmierzające do likwidacji barszczu Sosnowskiego na terenie sołectwa Frydrychowice na powierzchni 7,85 ha. Koszt całkowity zadania wynosi 11.880,00 zł. Kwota udzielonego wsparcia z WFOŚiGW w Krakowie wyniesie 70% kosztów kwalifikowanych.

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie