Kwestionariusz do badania potencjału i potrzeb edukacyjnych osób dorosłych

Kwestionariusz do badania potencjału i potrzeb edukacyjnych osób dorosłych w środowisku szkoły realizującej projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji” (LOWE) w Gminie Wieprz
Szanowni Państwo !

Gmina Wieprz uzyskała możliwość realizacji projektu, którego głównym celem jest rozwój możliwości i naszej oferty w zakresie edukacji osób dorosłych. Działania projektu skierowane będą do rodziców i opiekunów naszych uczniów oraz innych dorosłych mieszkańców. Podstawą do planowania działań edukacyjnych, które będą prowadzone w ramach projektu jest diagnoza potencjału i potrzeb edukacyjnych osób dorosłych w środowisku szkoły.

W związku z tym prosimy Państwa o udzielenie odpowiedzi na przedstawione niżej pytania ankiety. Ankieta jest całkowicie anonimowa a uzyskane dzięki niej informacje wykorzystane zostaną do planowania oferty edukacyjnej z której będziecie Państwo mogli skorzystać w toku realizacji projektu.

Dziękujemy za czas poświęcony na udzielenie odpowiedzi.