Kwalifikacja Wojskowa

W okresie od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu Gminy Wieprz odbędzie się w dniach 8, 11 i 12 marca 2019r.


Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Wadowickiego będzie: Ośrodek Szkolenia i Dokształcania, A. Klink St. Nowicki, ul. Spadzista 10, 34-100 Wadowice


Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie, o którym wyżej mowa wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Plan pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Wadowicach

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej