Konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO oraz WÓJT GMINY WIEPRZ zapraszają mieszkańców Gminy Wieprz na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich.

Termin dyżuru :

03 września 2021 roku (piątek) godz. 12.00 - 14.30


Miejsce dyżuru:

Centrum Biblioteczno-Informatyczne,

Wieprz, ul. Centralna 9


Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,

- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich.