Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieprz na lata 2015-2022

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieprz na lata 2015-2022 zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.
Uwagi bądź pytania do Strategii składać można w terminie do 31.05.2015 r.w formie elektronicznej na adres: apenkala@wieprz.pl, bądź złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wieprzu.

Poniżej można pobrać projekt Strategii Rozwoju Gminy w wersji elektronicznej. Strategia w wersji papierowej dostępna jest także w Urzędzie Gminy w Wieprzu w pok. nr 4.

Ostateczne zatwierdzenie dokumentu przez Radę Gminy w Wieprzu nastąpi na najbliższej Sesji Rady, która planowana jest na dzień 18.06.2015 r.

Za zgłoszone uwagi i spostrzeżenia dziękujemy.

Pobierz strategię