Konferencja podsumowująca działalność CIS

W dniu 21 listopada br. w Centrum Biblioteczno – Informatycznym zorganizowano konferencję podsumowującą działalność Centrum Integracji Społecznej w Wieprzu.

Centrum Integracji Społecznej  zostało utworzone  w dniu 1 grudnia 2009 r. do realizacji zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym. Funkcjonowanie Centrum było możliwe dzięki wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach kolejnych 4 projektów. Była to jedna z 3 placówek tego typu testujących w Polsce Model Centrum Integracji Społecznej.

Pracownikami Centrum oprócz kadry zarządzającej byli bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie pracy zamieszkujący teren gminy Wieprz oraz osoby długotrwale bezrobotne. W trakcie realizacji projektu beneficjenci otrzymywali wsparcie psychologiczne, organizowane były praktyki zawodowe czy spotkania z prawnikiem. Uczestnicy CIS brali także udział w warsztatach dot. racjonalnego gospodarowania środkami pieniężnymi, aktywnego poszukiwania pracy, poznawali umiejętności autoprezentacji i formułowania dokumentów aplikacyjnych. Uczestnictwo w CIS trwało do 12 miesięcy.


Podczas realizacji ostatniego modułu projektu pt. „ Pilotażowe wdrożenie modelu CIS w Wieprzu” w okresie od  01.10.2012r. do 30.11 2013r. w procesie rekrutacji wzięło udział 90 osób. Do udziału w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej przyjęto 58 osób, z czego 19 osób  uzyskało zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Jedna osoba otworzyła własną działalność gospodarczą za pomocą dofinansowania otrzymanego z Powiatowego Urzędu Pracy.


W konferencji zamknięcia projektu wzięli udział również pracodawcy, którzy na etapie realizacji projektu współpracowali z Centrum. Zgłaszali oni konieczność uproszczenia procedur związanych z subsydiowanym zatrudnianiem pracowników.  W ich ocenie funkcjonowanie Centrum w dużym stopniu zwiększyło szanse osób bezrobotnych na znalezienie zatrudnienia. Od października 2012 r. z Centrum współpracowało łącznie 18 firm.