Konferencja „Alkohol – wiem, rozumiem, reaguję”

Wójt Gminy Wieprz, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,Punkt Konsultacyjny ds. Pomocy Rodzinie i Uzależnień Alkoholowych zapraszają na konferencję w dniu 14 czerwca 2018, godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu, ul. Centralna 7.

Celem spotkania jest wypracowanie sposobów reagowania w trudnych sytuacjach związanych z szeroko pojętym problemem alkoholowym. Mamy nadzieję, że uzyskana wiedza pozwoli na podejmowanie bardziej świadomych decyzji  w życiu oraz ułatwi wykonywanie obowiązków służbowych. W przypadku sprzedawców znajomość zmieniających się przepisów pozwoli na uniknięcie problemów z prawem i pomoże w uzyskaniu koncesji na sprzedaż alkoholu.

 

Program:

 

10:00 Otwarcie konferencji

Wystąpienie Wójt Gminy Wieprz -Małgorzaty Chrapek

10:20 Wykład: „Czy istnieje bezpieczny sposób spożywania alkoholu? Kilka refleksji na temat różnych sposobów spożywania alkoholu.”

Prelegent: mgr Łukasz Niźiński – psychoterapeuta psychoanalityczny, specjalista psychoterapii uzależnień

10:50 Wykład: „Problemy alkoholowe z perspektywy pracy policjanta. Profilaktyka przeciwalkoholowa.”

Prelegent:  asp. szt. Rafała Tlałki

11:10 Przerwa kawowa

11:25 Dyskusja panelowa z prelegentami i uczestnikami konferencji. (Czas będzie dostosowany do potrzeb zainteresowanych)

11:50 Podsumowanie konferencji przez członka GKds.PiRPA.

12:00 Zakończenie