Komunikat o zamknięciu Urzędu Gminy Wieprz dla bezpośredniej obsługi klienta

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz ogłoszeniem w dniu 24 marca 2020 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, ale przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo Państwa, kierując się dobrem klientów jak i urzędników, informujemy, że od dnia 25 marca (środa) 2020 r. do odwołania zaprzestaje się bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Wieprzu, Gminnego Zakładu Wodociągów oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Urzędem Gminy w Wieprzu będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, korespondencji tradycyjnej.

Ponadto można przekazywać korespondencje wrzucając ją do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu.


Do Państwa dyspozycji podajemy nr do kontaktu:

tel. 33/875-51-18, fax 33/875-50-60


Kontakt osobisty z pracownikami Urzędu będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym (zgłoszenie zgonu, odbiór nowego dowodu osobistego tylko w przypadku upływu terminu ważności starego dowodu osobistego).


Informujemy, że do odwołania również nieczynna będzie kasa Urzędu Gminy, Gminnego Zakładu Wodociągów oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej. Prosimy o dokonywanie wyłącznie płatności poprzez bankowość elektroniczną.


Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.wieprz.pl.


Wójt Gminy Wieprz