Kampania informacyjna nt. głównych efektów realizacji LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zaprasza do uczestnictwa w Kampanii informacyjnej nt. głównych efektów realizacji LSR.

Zapraszamy:

  • wszystkich mieszkańców obszaru LGD
  • przedstawicieli podmiotów publicznych
  • osoby fizycznie nie wykonujące działalności gospodarczej
  • organizacje pozarządowe
  • przedsiębiorców

z obszaru gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz

Celem Kampanii jest poinformowanie ogółu społeczeństwa z obszaru LGD o:

  • stanie realizacji LSR w tym o:
  • stopniu osiągania celów i wskaźników
  • wynikach bieżącego monitoringu i działań ewaluacyjnych

która odbędzie się

w dniu 20.09.2022 r. o godz. 10:00

w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”

Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim

Zgłoszenia pod nr tel. 33 843 60 28 Liczba miejsc ograniczona