Informacje na temat wyłapywanego na terenie Gminy Wieprz zwierzęcia

Informacje na temat wyłapywanego zwierzęcia

1. data wyłapania: 11.02.2015
2. miejsce wyłapania: Gierałtowiczki koło Domu Ludowego
3. pleć: pies
4. szacowany wiek: 2 lata
5. rasa: mieszaniec
6.siersć: krótka ruda
7. inne informacje/ cechy szczególne zwierzęcia:
8. Osoba zgłaszająca: UG Wieprz
9. Miejsce transportu:  Schronisko Cieszyn

 

1. data wyłapania: 11.02.2015

 

2. miejsce wyłapania: Gierałtowiczki koło Domu Ludowego

 

3. pleć: pies

 

4. szacowany wiek: 2 lata

 

5. rasa: mieszaniec

 

6.siersć: krótka ruda

 

7. inne informacje/ cechy szczególne zwierzęcia:

 

8. Osoba zgłaszająca: UG Wieprz

9. Miejsce transportu:  Schronisko Cieszyn