Informacja

Informacja o kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieprz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Wójt Gminy Wieprz informuje o kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieprz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w roku 2013:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. ŚŚ. App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku – umowa dotacji nr ZKiRG.Ue.125.2013 z dnia 4.10.2013 r. Całkowity koszt zadania 149.184,54 zł. Kwota  dofinansowania z budżetu gminy 48.000,00 zł.


Przeznaczenie:             
Nidek, gotycki kościół drewniany p.w. ŚŚ. App. Szymona i Judy Tadeusza: Program ratunkowy – konserwacja wyposażenia wnętrza wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i wykonaniem instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej.