Informacja

Wójt Gminy Wieprz informuje, iż od dnia 01.01.2014r. ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  będzie realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu  znajdujący się pod adresem Wieprz  424      (naprzeciw ośrodka zdrowia).
W związku z powyższym wszelkie sprawy i wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych od  1 stycznia 2014r. proszę kierować  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( tel. 33 875 54 15).