Informacja

Informujemy, iż Urząd Gminy Wieprz wysyła informacje do mieszkańców Gminy Wieprz w formie wiadomości SMS o treści:

"Urząd Gminy Wieprz uprzejmie przypomina o ostatniej racie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, płatnej do 15.XII.2018r."

Informacja ta dotyczy tylko i wyłącznie osób, które do chwili obecnej nie uiściły tejże opłaty.