II Konwent Organizacji Pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego i Małopolski Zachodniej

Dnia 14 września 2013r. o godz. 9:30 w Budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu odbędzie się II Konwent Organizacji Pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego i Małopolski Zachodniej.

Zobacz plakat

Zobacz podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców