Harmonogram Walnych Zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych

Poniżej przedstawiamy harmonogram Walnych Zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Wieprz w roku 2017:

1) OSP Frydrychowice – 15.01.2017r. – godz. 15.00 (niedziela)

2) OSP Nidek – 4.02.2017r. – godz. 17.00 (sobota)

3) OSP Przybradz – 5.02.2017r. – godz.15.00 (niedziela)

4) OSP Wieprz – 11.02.2017r. godz.17.00 (sobota)

5) OSP Gierałtowice – 12.02.2017r. – godz. 15.00 (niedziela)